Administrata Apostolike për Shqipërinë e Jugut

Dioqeza: Administrata Apostolike për Shqipërinë e Jugut

Kongregrata/Famullia: Bijat e Krishtit Mbret

Qarku: Gjirokastrës

Emri i institucionit: Shkollë jo publike 9-vjeçare”Xhuzepe Gras”

Lloji i aktivitetit i liçensuar: Arsim 9-vjecar

Drejtuesi/ja: Irida Kuçi

E-mail: segr.effata@gmail.com

Faqe interneti/FB: 

Telefon fix: 84263757