Dioqeza Lezhë

Dioqeza: Lezhë

Kongregrata/Famullia: Françeskane të Zojë së Papërlyer

Qarku: Lezhës

Emri i institucionit: Shkolla 9-vjeçare jopublike “Atë Shtjefën Gjeçovi”

Lloji i aktivitetit i liçensuar: shkollë 9-vjeçare-kopsht

Drejtuesi/ja: Moter Judita Marku

E-mail: juditamarku@hotmail.it

Faqe interneti/FB: shkolla “Atë Shtjefën Gjeçovi”

Telefon fix: 35521525124