Dioqeza Shkodër-Pult

Dioqeza: Shkodër-Pult

Kongregrata/Famullia: Motrat Misionare te Kraharorit te Shenjte

Qarku: Shkodrës

Emri i institucionit: Shkolla  9- vjeçare” Zemra e Krishtit”

Lloji i aktivitetit i liçensuar:  Arsim Parauniversitar

Drejtuesi/ja: Arcangela Loverre

E-mail: zemraekrishtit@yahoo.com

Faqe interneti/FB:

Telefon fix: 22245104