Dioqeza Shkodër-Pult

Dioqeza: Shkodër-Pult

Kongregrata/Famullia: Apostullet e Zemres se Shenjte te Jezusit

Qarku: Shkodrës

Emri i institucionit: Shkolla 9-vjecare Jopublike “Cor Jesu”

Lloji i aktivitetit i liçensuar: Shkolla 9-vjecare Jopublike “Cor Jesu”

Drejtuesi/ja: Violeta Koleci

E-mail:  shkollacorjesu@gmail.com

Faqe interneti/FB: 

Telefon fix: 22249437