Dioqeza Tiranë-Durrës

Dioqeza: Tiranë-Durrës

Kongregrata/Famullia: “Motrat e Shoqërisë së Zonjës Mari”

Qarku: Tiranës

Emri i institucionit: Shkolla “YLBER”

Lloji i aktivitetit i liçensuar:  Shkollë 9-vjeçare

Drejtuesi/ja: Motër Laura Schiaroli

E-mail: shkollaylber@yahoo.it

Faqe interneti/FB: www.shkollaylber.edu.al

Telefon fix: 44504755