Gjimnazi Jopublik “Maria Ndihmëtare”, Shkodër

Lloji i institucionit: 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Rachele Torchia

Dioqeza: Dioqeza Shkodër-Pult

Qyteti: Shkodër

Adresa: Lagja “Qemal Stafa” , Rruga “Don Bosco”, Nr.10, Shkodër

Sekretaria /tel: 22801127

Facebook: https://www.facebook.com/shkolla.Maria/

Email: qendra_maria_ndihmetare@yahoo.com