Gjimnazi Jopublik”Atë Pjetër Meshkalla”, Shkodër

Lloji i institucionit: Gjimnazi privat “Atë Pjetër Meshkalla”-Shkodër

Numri totat i nxënësve: 428 nxënës

Numri i nxënësve në klasa: mesatarisht 27 nxënës

Numri i mësuesve/edukatorëve: 38 mësues/edukatorë

Shërbime të tjera: Aktivitete sportive, Aktivitete kulturore, Bibliotekë

Transport:

Parking:

Filozofia e institucionit: Të mos formojmë thjeshtë lidër, por lidër në shërbim.

Metodologjia e programeve të veçanta:

  1. Projekti “Takoj Emocionet”
  2. Modul lëndor: “Etikë”
  3. Aktivitete barirore


Dioqeza: Shkodër-Pult

 Kontakte: +355 674014238 (sekretaria)

Drejtuesi: Ronny Alessio S.I. – Ati Rektor i Gjimnazit

Adresa: Et. Jezuitë,  Rruga Baron Nopça, 4001; SHKODER – ALBANIA

Tel. Sekretaria: +35522240031

Web: www.meshkalla.edu.al

e-mail: shkolla@meshkalla.edu.al