Rruga "Medar Shtylla", nr.36/1, Tiranë, Shqipëri

KKEKSH Team

Adresë kryesore : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë , Arqipeshkvia Metropolitane Tiranë -Durrës

Adresë dytësore : Rruga”Medar Shtylla”, nr.36/1, Tirane KP 1540

Email: info@edukimikatolik.al     

Komisioni

Email: koordinatorikombetar@edukimikatolik.al