Rruga Medar Shtylla Nr.36/1, Tiranë, Shqipëri

KKEKSH Team

Main Adress : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë , Arqipeshkvia Metropolitane Tiranë -Durrës

Secondary Adress : Rruga”Medar Shtylla”, nr.36/1, Tirane KP 1540

Email: info@edukimikatolik.al     

Commission

Email: koordinatorikombetar@edukimikatolik.al