Kopshti jo publik “Xhuzepe Gras”, Gjirokaster

Numri total i nxenesve/ femijeve:  80

Numri i femijeve per klasë/grup:   27

Numri i mesueseve/edukatorëve: 4

Sherbime te tjera :  Nuk ka

Transport: Nuk ka

Parking: Nuk ka

Filozofia e institucionit: ʺ Dashuria na meson për të mësuarʺ

Metodologjia e programeve te vecanta : Formimi tërësor I individit duke siguruar një mjedis edukues dhe të sigurtë pë të nxënë sa më mire dhe për zhvilluar tek ata vlerat njerëzore për t´u bërë qytetarë të denjë në një shoqëri demokratike.

Dioqeza: Administrata e Jugut

Kontakte:   cel:0695837498    tel:084263759

Drejtuesi/e: Matilde  Biscu

Adresa:Lagjja ʺ18 Shtatoriʺ,Rruga ʺRauf FicoʺGjirokastër

Tel Sekretaria:069 5837498

Email: shkollaxhuzepegras@hot mail.com