Kopshti jopublik”Zemra e Jezusit”, Shengjin

Lloji i institucionit: QENDRA KULTURORE “ZEMRA E JEZUSIT”

Kapaciteti ideal i femijeve:

Numri total i nxenesve/ femijeve: 116

Numri i femijeve per klasë/grup: 25-30

Numri i mesueseve/edukatorëve: 8 edukatore

Sherbimet e tjera:  ska tjeter per vec sherbimit te Kopshtit

Transport:  po(mengjes 8:00 dhe mesdite ora 12:30)

Parking:  po (Brenda rrethojes se qendres)

 

Filozofia e kopshtit:

Zoti ka një projekt të veçantë për secilin fëmijë. Edukatori është ndërmjetësi i këtij projekti i cili me forcën dhe ndihmën e Zotit, drejton çdo fëmijë ne zbulimin dhe realizimin e tij.

Metodologjia e programe vete vecanta:

1 Standartete e Zhvillimit te te nxenit per femijet 3-6 vjec

2-Korniza korrikulare per arsimin parashkollore 3-6 vjec

3 –Tema vjetore percaktuar nga stafi (miratuar nga Drejtoria e Kopshtit)

Dioqeza:  LEZHE

Kontakte: Mt.Assunta Rugolotto

Drejtuesi/e:  Moter Assunta Rugolotta

Adresa:  ISHULL SHENGJIN

TelSekretaria: 0215 25 452     cel.068 2229790

Email: qendra_zemrajezusit@hotmail.com