Kopshti “Maria Ndihmetare”, Shkoder

Lloji i institucionit:

Kapaciteti ideal i femijeve:

Numri total i femijeve:

Numri i femijeve per grup:

Numri i edukatoreve:

Ambjentet:

Transport:

Parking: V

Filozofia e kopshtit:

Programi mesimor:

Dioqeza Shkodër-Pult

Drejtuese : Rachele Torchia

Kongregata: FMA Bijat e Marisë Ndihmëtare

Qarku i  Shkodrës

Numer telefoni: 22801127

Email: qendra_maria_ndihmetare@yahoo.com

Adresa: Lagja “Qemal Stafa” , Rruga “Don Bosco”, Nr.10, Shkoder