Kush jemi

Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar

është ent Juridik  i Kishës Katolike në Shqipëri që prej datës 24 maj 2017, me vendim Gjykate: 5603

Kë përfaqësojmë?

Institucionet arsimore dhe edukative të cilat përqafon rrjeti i Komisionit janë të shtrira në gjithë territorin e Shqipërisë. Ato janë institucione të licencuara nga Ministria përkatëse, ofrojnë shërbim edukimi sipas standardeve të Vendit tonë, janë të themeluara nga Ente Juridike të Kishës katolike (Kongregata Rregulltare ose Famulli) dhe janë të anëtarësuar në rrjetin tonë, duke bashkëndarë së pari frymëzimin nga vlerat e Ungjillit të Jezu Krishtit.

Në edukimin formal para universitar Institucionet përqafojnë 8000  nxënës

  • 34 kopshte e qendra ditore parashkollore
  • 4 shkolla fillore
  • 10 shkolla 9 vjeçare
  • 5 shkolla të mesme
  • 7 qendra të formimit profesional
  • Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
  • Dhjetëra Qendra Social-kulturore (Oratore), që shoqërojnë fëmijët në edukimin e tyre gjatë kohës së lirë.

Universiteti  Katolik Zoja e Këshillit të Mirë  Dhjetëra Qendra Social-kulturore (Oratore), që shoqërojnë fëmijët në edukimin e tyre gjatë kohës së lirë.