Q.A.F.S”Maria Ndihmetare Shkoder”

Lloji i institucionit: 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Rachele Torchia

Dioqeza: Dioqeza Shkodër-Pult

Adresa: Lagja “Qemal Stafa” , Rruga “Don Bosco”, Nr.10, Shkodër

Qyteti: Shkodër

Sekretaria/tel :22801127

Facebook:

Email: qendra_maria_ndihmetare@yahoo.com