Qender Ditore “Nëna e Mrekullueshme Sanxhak”

Lloji i institucionit: 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: 

Dioqeza: 

Qyteti: 

Adresa:

Sekretaria /tel: 

Web:

Email: