Qender Ditore “Te Edukosh Per Jeten”

Lloji i institucionit: 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: M.Virginia Looz

Dioqeza: Rrëshen

Qyteti: Rrëshen

Adresa: Rruga “Shën Vincens de Paoli”, Rrëshen

Sekretaria/tel :

Facebook:

Email: