Shkolla 9-vjeçare Jopublike “Atë Shtjefën Gjeçovi”

Lloji i institucionit: Kopshti dhe shkolla 9-vjecare

Logo:

Numri total i fëmijëve/ nxënësve: 79 fëmijë  në kopsht, 398 nxënës në shkollë.

Numri i fëmijëve për klasë/ grup: 28 grupi, 23 klasa

Numri i edukatorëve/ mësuesve: 4 edukatore, 28 mësues

Shërbime të tjera: Jo

Transport: Jo

Parking: Po

Filozofia e institucionit: “Edukimi dhe formimi i gjithanshëm e i qëndrueshëm mund të ndryshojë të ardhmen e të gjithëve”.

Metodologjia e programeve të vecanta: Lëndë shtesë ( Etikë nga klasa 2 (dytë) dhe Italisht nga klasa 3 (tretë).

Kontakte:

Drejtuesi/e: M. Judita Marku

Dioqeza:   Lezhë

Adresa: Rr.Inxh. Gjadri, Ish-Frutorja, Lezhë

Qyteti: Lezhë

Sekretaria/tel: 0682202790,0683270673

Web: www.ficmne.org

Email: shkollagjecovi@yahoo.com

POSTERI PER ASAMBLENE CEEC

A. Emri: Kopshti dhe Shkolla “Atë Shtjefën Gjeçovi”. Funksionojmë nga viti shkollor 2006-2007 (10 vite).

B. Vizioni: “ Ta shndërrojmë shkollën në pikë referimi për prindërit dhe komunitetin si qendër e edukimit dhe zhvillimit shoqëror, kulturor e shpirtëror.

C. Misioni i shkollës: “T’i formojmë gjeneratat e reja që të rriten të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm, të aftë për të bashkëpunuar për të mirën e përbashkët”.

D. Slogani: “Edukimi dhe formimi i gjithanshëm e i qëndrueshëm mund të ndryshojë të ardhmen e të gjithëve”.

E. Adresa: