Shkolla 9-vjeçare Jopublike” Don Bosko”

Lloji i institucionit: 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Don Matteo Di Fiore

Dioqeza: Tiranë-Durrës

Qyteti: Tiranë

Adresa: Rruga “Don Bosco”, Nr.40/2 Tiranë

Sekretaria/tel: 0694054009

Facebook: www.donbosko.org

Email: qfp_donbosko@yahoo.it