Shkolla 9-vjeçare Jopublike “Xhuzepe Gras”

Lloji i institucionit: Shkolla 9-vjecare Jopublike

Logo:

Numri total i nxenësve/fëmijëve: 213

Numri i fëmijëve për klasë/grup: 24

Numri i mësuesve/edukatorëve16

Shërbime të tjera : Nuk ka

Transport: Nuk ka

Parking: Nuk ka

Filozofia e Institucionitʺ Dashuria na meson për të mësuarʺ

Metodologjia e programeve të vecantaFormimi tërësor i individit duke siguruar një mjedis edukues dhe të sigurtë për të nxënë sa më mirë dhe për zhvilluar tek ata vlerat njerëzore për t´u bërë qytetarë të denjë në një shoqëri demokratike.

Kontakte:

Drejtuesi/e: Irida Kuçi

Dioqeza: Administrata Apostolike për Shqipërinë e Jugut

Qyteti: Gjirokastër

Adresa: Lagja “18 Shtatori “, “Rruga Rauf Fico”, Gjirokaster

Sekretaria/tel: 84263757 Cel: 0695837498

Facebook: 

Email: shkollaxhuzepegras@hotmail.com