Shkolla 9 -vjecare Jopublike “YLBER”

Lloji i institucionit: 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Motër Laura Schiaroli

Dioqeza: Dioqeza Tiranë-Durrës

Qyteti: Tiranë

Adresa: Mëzez, Tiranë

Sekretaria /tel: 44504755

Web: www.shkollaylber.edu.al

Email: shkollaylber@yahoo.it