Shkolla Fillore Jopublike “Atë Shtjefën Gjeçovi”, Lezhë

Lloji i institucionit: Shkollë Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve: 222

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve: 13

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/eMoter Judita Marku

Dioqeza: Lezhë

Qyteti : Lezhë

AdresaIsh Frutorja Lezhë

Sekretaria/tel35521525124

Facebook: shkolla “Atë Shtjefën Gjeçovi”

Emailjuditamarku@hotmail.it