Shkolla Fillore Jopublike “Dom Alfonc Tracki”, Velipojë

Lloji i institucionit: Shkollë Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Dhurate Bori

Dioqeza: Dioqeza Shkodër-Pult

Adresa: Velipoje

Qyteti:

Sekretaria/tel :

Facebook: Martina Bori

Email: martinabori@hotmail.de