Shkolla Fillore Jopublike “EFFATA”, Lezhë

Lloji i institucionit: Shkolle Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Moter Ema Dodaj

Dioqeza: Lezhë

Qyteti: Pllanë, Lezhë

Adresa: Pllanë, Lezhë

Sekretaria/tel0672784951/ 0693407071

Facebook: shkolla effata

Email: segr.effata@gmail.com