Shkolla Fillore Jopublike “Xhuzepe Gras”, Gjirokastër

Lloji i institucionit: Shkolle Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Irida Kuçi

Dioqeza: Administrata Apostolike për Shqipërinë e Jugut

Qyteti: Gjirokastër

Adresa: Lagja “18 Shtatori”, Gjirokaster

Sekretaria/tel : 84263757

Website: 

Email: shkollaxhuzepegras@hotmail.com