Shkolla Fillore Jopublike “YLBER”, Tiranë

Lloji i institucionit: Shkolle Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: 

Dioqeza: Dioqeza Tiranë-Durrës

Adresa:

Qyteti:

Sekretaria/tel : 44504755

Website: www.shkollaylber.edu.al

Emailshkollaylber@yahoo.it