Shkolla Fillore Jopublike “Ylli i Mëngjesit”, Berat

Lloji i institucionit: Shkollë Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Maria Concetta Bortone

Dioqeza: Administrata Apostolike për Shqipërinë e Jugut

Qyteti:Berat

Adresa: Rruga : ” S. Lucia Filippini”, Lagja “30 Vjetori”, Berat

Sekretaria/tel: 32234976

Facebook: shkolla ylli i mengjesit

Emailmaestrepieberat@yahoo.it