Shkolla Fillore Jopublike ” Zemra e Krishtit”, Shkodër

Lloji i institucionit: Shkollë Fillore Jopublike

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve:

Numri i fëmijëve për klasë/grup:

Numri i mësuesve /edukatorëve:

Shërbime të tjera:

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:

Metodologjia e programeve të vecanta:

Kontakte:

Drejtuesi/e: Arcangela Loverre

Dioqeza: Dioqeza Shkodër-Pult

Adresa: Rruga: ” Ndoc Coba”(Ish kinema Verore), Shkodër

Qyteti: Shkodër

Sekretaria/tel : 22245104

Website: https.//shkollazemraekrishtit.wordpress.com/

Email: zemraekrishtit@yahoo.com