Shkolle e Mesme “At Pjetër Meshkalla”, Shkodër

Lloji i institucionit: Gjimnaz privat 

Logo: 

Numri total i nxënësve/ fëmijëve: 428 nxënës

Numri i fëmijëve për klasë/grup: mesatarisht 27 nxënës

Numri i mësuesve /edukatorëve: 38 mësues/edukatorë

Shërbime të tjera:Aktivitete sportive, Aktivitete kulturore, Bibliotekë

Transport:

Parking:

Filozofia e Institucionit:Të mos formojmë thjeshtë lidër, por lidër në shërbim. 

Metodologjia e programeve të vecanta:

  1. Projekti “Takoj Emocionet”
  2. Modul lëndor: “Etikë”
  3. Aktivitete baritore

Kontakte:

Drejtuesi/e: Ronny Alessio S.I. – Ati Rektor i Gjimnazit

Dioqeza: Shkodër-Pult

Qyteti :    Shkodër

Adresa: Et. Jezuitë,  Rruga Baron Nopça, 4001; SHKODER – ALBANIA

Sekretaria/tel : +355 674014238

Facebook: 

Email: shkolla@meshkalla.edu.al

Web: www.meshkalla.edu.al