Statistika, Studime, raporte, broshura, manuale te ndryshme botime etj.

 “RAPORT STUDIMOR” 

STUDIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE KATOLIKE NË SHQIPËRI: IMPAKTI, RËNDËSIA DHE VLERAT E SHTUARA

Raporti Shqip - Final - 18-01-2018