Trajnimi i mësuesve të ciklit të lartë e të gjimnazeve 6 – 8 tetor 2017