Vlerat tona

Vlerat në themel të misionit edukues të institucioneve katolike

  • Respekti i dinjitetit të personit, të unicitetit të tij
  • Hapja ndaj transcendentes si horizont ontologjik i njeriut, që e lartëson atë dhe e përplotëson
  • Vëmendje ndaj nevojave të personit
  • Dialogu si mënyrë komunikimi: mes brezash, mes kulturash, mes besimesh të ndryshme e bindjesh të ndryshme
  • Mikpritje e çdo ndryshueshmërie: fizike, kulturore, fetare, sociale apo gjinore
  • Besimi në aftësitë e fëmijës dhe të zhvillimit të tyre në një klimë bashkëpunim dhe solidariteti
  • Besimi në edukueshmërinë e çdo fëmije
  • Bindja që edukimi përfshin të gjitha aspektet jetësore: konjitive, afektive, sociale etike shpirtërore dhe profesionale
  • Promovimi i punës kërkimore dhe angazhimi